Vad är arvslott och laglott?

Arvslott är den del av kvarlåtenskapen som en legal arvinge har rätt till, det vill säga det dom erhåller. Vilka som är legala arvingar framkommer i tidigare inlägg: Ärvdabalken och arvsklasserna

En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten vilket innebär att en förälder aldrig kan testamentera bort mer än 50% av sin egendom åt någon annan än sina bröstarvingar, dvs "göra barnen arvslösa". Gör föräldern det ändå, så kan bröstarvingarna kräva jämkning av testamentet för att få ut laglotten.

Inga kommentarer: