Villkor i testamente - Fri förfoganderätt

Om man skriver som villkor i sitt testamente att egendomen skall ärvas med fri förfoganderätt så innebär det att arvtagaren har rätt att disponera över arvet och förbruka det men får inte testamentera bort det.

Inga kommentarer: