Vem frår skriva ett testamente?

Du kan upprätta ett testamente om du
  1. Är myndig
  2. Är psykiskt frisk och har rättslig handlingsförmåga
  3. Upprättar ditt testamente frivilligt
Tvingar någon dig att upprätta testamentet, missbrukar ditt oförstånd eller på annat sätt påverkar dig att skriva ditt testamente och detta kan bevisas så är dokumentet ogiltigt.

Inga kommentarer: