Allmänna arvsfonden

Kusiner och mer avlägsna släktingar hade fram till 1928 arvsrätt, och när de togs bort från arvsordningen så instiftade regeringen den allmänna arvsfonden. Innan dess hade pengar som saknade arvingar gått till statskassan, men i och med denna fond skulle de nu tillfalla vård och fostran av barn och unga.

1969 till kom en till målgrupp för fonden: personer med funktionshinder. Än idag ger allmänna arvsfonden sitt stöd till dessa tre grupper i samhället: barn, ungdomar och funktionshindrade.

Det är kammarkollegiet som förvaltar fondens pengar och Arvsfondsdelegationen som beslutar vart pengarna skall gå.

När går då arv till allmänna arvsfonden?
  1. När en person som inte har några legala arvingar avlider och denne inte har skrivit något testamente till någons annans fördel.
  2. Genom att allmänna arvsfonden får arvet som gåva.
  3. Genom att den avlidne har testamenterar arvet till allmänna arvsfonden.
  4. Genom att allmänna arvsfonden var skriven som förmånstagare till en försäkring.
I vissa fall kan allmänna arvsfonden avstå från arv:
  1. Om det finns personer som kan intyga att de har hört den avlidna uttala sig om hur denne velat fördela sitt arv.
  2. Om det finns närstående, sambo eller annan släkting, som varit exempelvis ekonomiskt beroende av den avlidne eller på annat sätt varit nära.
  3. Om egendomen är av väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt. I dessa fall är det oftast naturvårdsverket eller hembygdsföreningar som blir arvtagare.
Vad som är av intresse för de som är testamentstagare är, att om personen som avlider inte har några legala arvingar (dvs arvingar enligt ärvdabalken, se inlägget innan) så blir allmänna arvsfonden automatiskt dess arvinge TROTS att det finns testamente. I sådana fall skall en kallelse till bodelningen och en kopia på testamentet skickas in till kammarkollegiet i god tid innan bodelningsförrättningen, och när bodelningen väl är klar skall de ha en kopia på denna också innan de godkänner testamentet och de som är testamentstagare får ut sitt arv.

Inga kommentarer: