Ordförklaringar vad gäller testamente och arv

Arv/arvslott
Det som en arvinge får enligt den legala arvsordningen. Man räknar ut vardera arvinges arvlott genom att dela värdet av kvarlåtenskapen med antalet arvingar.

Laglott
Hälften av arvslotten. En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott om det finns ett testamente till förmån för någon annan än denne.

Testamenteslott/Legat
Det som en annan person än legala arvingar erhåller genom ett testamente. En testamentslott kan avse hela arvet eller en viss andel av arvet.

Inga kommentarer: