Registrera testamente

Då testamentet är upprättat förvaras det lämpligast i ett bankfack eller tillsammans med andra viktiga papper, någon registrering av testamenten förekommer inte längre.

Det finns jurister och advokater och jurister som förvarar sina klienters testamenten men som inte följer upp om dessa klienter avlider eller inte, och vad händer med alla dessa dokument den dagen juristbyrån eller advokatbyrån upphör?

Detsamma gäller de testamentsregister som erbjuder förvaring av sina kunders testamenten. De efterlevande måste nämligen själva kontakta testamentsregistret för att ta reda på om den avlidne eventuellt hade ett testamente registrerat där. Och samma fråga ställer jag mig angående dessa tjänster som jurist- och advokatbyråernas testamentsförvaring: Vad händer med alla testamenten då tjänsten lägger ner?

Det bästa är att man själv förvarar testamentet på en säker plats och eventuellt berättar åt någon när och kär att man har upprättat ett testamente. Lägg gärna det bevittnade testamtentet i ett kuvert, skriv på kuvertet att det innehåller ett testamente samt eventuellt att du vill att en viss person skall öppna det i närvaro av två personer för att undvika misstro bland arvingarna. Bevara sedan testamentet i ett bankfack eller tillsammans med andra viktiga papper. Många kopierar testamentet och delar ut det åt betrodda vänner eller släktigar, men en kopia av testamentet gäller aldrig, originalet måste alltid hittas.

Tills vi får ett statligt testamentsregister bör du dock undvika att registrera testamente hos någon annan med risk för att det inte kommer till sin rätt då du går bort.

Inga kommentarer: