Testamente mellan sambor

Som jag har skrivit tidigare så ärver sambor inte varandra. Det är därför av yttersta vikt att ni som lever som sambor skriver ett testamente.

Vi tänker oss en situation där ni lever som sambor utan barn och utan testamente. Avlider den ene av er så tillfaller dennes tillgångar de legala arvingarna enligt arvsordningen, dvs allt från föräldrar ner till mostrar/farbröder. Råkar det sig då vara så att ni bodde i en fastighet som ägdes av den avlidna parten och som inte räknas som sambobostad så måste den efterlevande gå från hus och hem.

Lever ni som sambos och har särkullbarn är det också en orsak till att skriva ett testamente eftersom det i sådana fall blir särkullbarnen som ärver all den avlidnes kvarlåtenskap. Är särkullbarnet inte i myndig ålder blir det dessutom den andre föräldern som blir förmyndare över egendomen, om den inte ställs under överförmyndarnämndens tillsyn vilket sker om värdet överstiger vissa summor.

Inga kommentarer: