Testamente - Formkrav

Det finns formkrav som måste uppfyllas för att ett testamente skall vara giltigt:


  • Testatorn skall vara behörig, dvs myndig och opåverkad av såväl psykisk störning som av annan person.
  • Testamentet måste vara skriftligt.
  • Testamentet måste vara bevittnat av två ojäviga vittnen som båda var närvarande då testatorn skrev under testamentet.


Förutom att dessa formkrav skall vara uppfyllda så kan ett testamente ogiltigförklaras på grund av bla oskäliga villkor eller rena felaktigheter i testamentet. Att själv skriva sitt testamente är därför inte att rekommendera just på grund av den orsaken. Vill man inte träffa en jurist eller advokat för ändamålet så finns det färdiga testamenten att beställa på Juridiskadokument.nu, både för sambor, makar och för dig som vill upprätta ett personligt testamente..


Inga kommentarer: