Att skriva ett testamente

Att sätta sig ner och skriva om vad man vill skall hända med ens tillgångar efter att man har gått bort är inte roligt men ack så nödvändigt!

I dagens Sverige lever exempelvis allt fler par som sambos och får barn tillsammans utan att ingå äktenskap. Eftersom sambos inte ärver varandra som makar gör så kan det bli mycket svårt för den överlevande sambon att lösa ut arvingar om det värsta händer. Med ett testamente kan man se till så att den överlevande sambon åtminstone kan bo kvar i den gemensamma bostaden.

Ett annat exempel som man kan ta upp är när det finns särkullbarn med i bilden. Dessa har alltid rätt att få ut sitt arv direkt efter förälderns död, vare sig det finns en ny make/maka/sambo med i bilden. Genom att skriva ett testamente till sin partners fördel har då särkullbarnet endast rätt att få ut sin laglott, dvs halva laglotten.

Här kommer jag att skriva mer om detta och annat som hör ämnet Arv och Testamente.

Inga kommentarer: